VirusBlocker 5L Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakterio i wirusobójczym (zawiera glicerynę)

243,34 

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść na czystą i suchą skórę ok. 3-5 ml płynu, równomiernie rozprowadzić i wcierać przez 30 sekund. Produkt nie wymaga rozcieńczenia, nie spłukiwać.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik i etykietę. Chronić przed dziećmi.
OBJAWY NIEPOŻĄDANE:
W przypadku długotrwałego kontaktu oraz nadużyć, możliwe podrażnienia, zaczerwienienia, wysuszenia i pękanie skóry.
W kontakcie ze skórą. W przypadku niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Skonsultować się z lekarzem okulistą w razie niepokojących objawów.
W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości.
Po narażeniu drogą oddechową wprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
SKŁAD PREPARATU:
Substancja czynna: Etanol 70g/100g
Zawiera: mniej niż 5% kompozycji zapachowych.

Kategoria:

Opis

SPOSÓB UŻYCIA:
Nanieść na czystą i suchą skórę ok. 3-5 ml płynu, równomiernie rozprowadzić i wcierać przez 30 sekund. Produkt nie wymaga rozcieńczenia, nie spłukiwać.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik i etykietę. Chronić przed dziećmi.
OBJAWY NIEPOŻĄDANE:
W przypadku długotrwałego kontaktu oraz nadużyć, możliwe podrażnienia, zaczerwienienia, wysuszenia i pękanie skóry.
W kontakcie ze skórą. W przypadku niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Skonsultować się z lekarzem okulistą w razie niepokojących objawów.
W przypadku spożycia nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości.
Po narażeniu drogą oddechową wprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
SKŁAD PREPARATU:
Substancja czynna: Etanol 70g/100g
Zawiera: mniej niż 5% kompozycji zapachowych.